“แถลงการณ์”4.7.17

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

“แถลงการณ์”

สำหรับแรงงานพลัดถิ่น ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

๑.เนื่องด้วยคณะรัฐบาลไทยได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้บังคับให้แรงงานต่างด้าว สามารถเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๖๐ ที่ผ่านมานั้น พี่น้องแรงงานพลัดถิ่นชาวไตของเรา ควรที่จะศึกษา พ.ร.บ. หรือกฏหมายว่าด้วยแรงงานต่างด้าว (แรงงาน สัญชาติพม่า / ลาว / กัมพูชา) ฉบับใหม่นี้ให้เข้าใจ เพื่อที่จะสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

๒.พี่น้องแรงงานพลัดถิ่น ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อที่จะสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีความประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในรัฐฉาน (Shan State) แต่มีเหตุขัดข้องใด ๆ ก็ตาม ท่านสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ซึ่งพร้อมและมีความยินดี ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

๓.พี่น้องแรงงานพลัดถิ่น ที่กำลังเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาในรัฐฉาน (Shan State) หากประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการเดินทาง สำนักงานส่วนประสานงาน สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ พร้อมที่จะยื่นความช่วยเหลือ นำท่านมาพำนักอาศัยที่ “ดอยไตแลง” หรือ ที่สำนักงานส่วนประสานงาน สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(R.C.S.S.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองต่าง ๆ ในรัฐฉาน (Shan State) ทุกเวลา จึงได้ออกแถลงการณ์ แจ้งมายังพี่น้องแรงงานพลัดถิ่น ดังข้างต้น

 

ส่วนประสานงาน

            สำนักงานส่วนประสานงาน (R.C.S.S.) ประจำตัวเมือง “ท่าขี้เหล็ก”  

                                                                                     - 085 029 4662

            เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประทเศไทย                - 081 783 0206

                                                                                      - 086 195 900

 

 

                                                      คณะกรรมการบริหารสูงสุด

                                               สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S)

 

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป “แถลงการณ์”4.7.17

ลิงค์อื่น ๆ