RCSS

EAOs လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8-ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈထတ်းသၢင်ပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၵူႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸၢဝ်းၶိူဝ်း(EAOs) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 8-ၸုမ်း ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈထတ်းသၢင်ၼိူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈယိူင်းမၢႆ လမ်ႇလွင်ႈလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home RCSS