ၵႃႇတုၼ်း

သႂ်ႇ... ၵမ်းၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း သႂ်ႇ... ၵမ်းၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA