ၵႃႇတုၼ်း

ၵွပ်ႈလၼ်ႇသူၼ်ႈလႄႈ ၸႂ်လမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း ၵွပ်ႈလၼ်ႇသူၼ်ႈလႄႈ ၸႂ်လမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ