ၵႃႇတုၼ်း

ၶေႃႈလပ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႃႇၽူၼ်တေတူၵ်းၼႆႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႆး... ၶီႈယၢၼ်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵွပ်ႈဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ