ၵႃႇတုၼ်း

ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼိူဝ်မၢင်ၸေႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽုၺ်ႇပၼ်သေတႃႉ... သမ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မီးလႂ်ဝႆႉလႃႇ...NCA

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢမ်ႇၸပ်းႁူးၸပ်းႁွႆး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ