ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ

ပပ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သၽႃႇဝ ဢၼ်ၸၢႆးမၢဝ်းသူၼ် တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယဝ်ႉလႄႈ  ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း။

  

  တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ပိုၼ်ႉႁူႉ ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ