Welcome to Tai freedom

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B,C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းတင်း ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းသေ လႆႈသိုပ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-2။

ပၢင်ၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 November 2017 တီႈႁူင်းႁေႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁီး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ၊ ၵူတ်းထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းထိုင် 15:00-မူင်း တင်းသွင်တီႈ၊ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တင်းမူတ်း 250-ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၼႆႉသေ မေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း လႆႈလၢတ်ႈၼႄတီႈ ၼႅင်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈဝႃႈ- ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈထတ်းႁၼ်ၵႂႃႇ သိပ်းၵေႃႉသေယဝ်ႉ လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ၵႂႃႇ၊ တႃႇၼႂ်းပီႊၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉယဝ်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမေႃၸပ်းၵၼ်၊ တေလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉ တႃႇသၢမ်ပွၵ်ႈထတ်းၵၼ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈလႆႈၵူတ်းထတ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း C လႄႈ လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ဝႆႉၵူၺ်း၊ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယႃႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း C ပႆႇဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ- ဢမ်ႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း C သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ၼႂ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမေႃလၢမ်းၸပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းယႃႇပေၵူဝ်၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်၊ ပေႃးလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ယဝ်ႉၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမေႃလၢမ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ၼႆႉ ယႃၶႅၼ်းလႆႈငၢႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ မေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူလႄႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၾၢင်ႉပၼ်ၵႂႃႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈသွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁီး၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ ဝၢတ်ႇၵူတ်ႉလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-October ဝၼ်းထီႉ-10 လႄႈ 18 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းမေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home News Health Knowledge ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B,C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA