Taifreedom

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂ ရက်နေ့အထိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ၏ နယ်မြေတာဝန်ခံတပ်ရင်းမှ တပ်သားများ ဒေသခံများရဲ့ စပါး၊ ပဲပုတ်ရိတ်သိမ်းမှုတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂ ရက်နေ့အထိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ၏ နယ်မြေတာဝန်ခံတပ်ရင်းမှ တပ်သားများ ဒေသခံများရဲ့ စပါး၊ ပဲပုတ်ရိတ်သိမ်းမှုတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီ

                   

Taifreedom

primi sui motori con e-max
You are here: Home သတင်း အထွေထွေသတင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂ ရက်နေ့အထိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ၏ နယ်မြေတာဝန်ခံတပ်ရင်းမှ တပ်သားများ ဒေသခံများရဲ့ စပါး၊ ပဲပုတ်ရိတ်သိမ်းမှုတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကူညီ

နောက်ဆုံးသတင်းများ